خرید scanner 4050 بیشتر به درد کسانی می خورد که علاقه و تمایل بیشتری به اسکن عکس دارند. در واقع کاربران گرامی با خرید scanner 4050 به نوعی مدل ارتقا یافته اسکنر قبلی این سری را در اختیار خود خواهند داشت. خرید scanner 4050 سبب بدست گرفتن امکاناتی نظیر: اسکن نگاتیوی، قابلیت تشخیص متن، عمق اسکن 96 بیتی و سرعت اسکن 8.5 ثانیه می باشد.