خرید scanner سبب انتقال فایل ها و اطلاعات مورد نظر شما به رایانه مورد نظرتان می شود. معمولا خرید scanner ها با توجه به مدلی که کاربران به آن نیاز دارند صورت می گیرد مثلا: تخت یا استوانه ای یا نوع دیگری باشد و ما می توانیم با خرید یک scanner خوب از یک کمپانی سازنده دستگاه های چاپی، خیال خودمان را از بابت کارایی اسکنر راحت گردانیم.