فروش اسکنر 4010 که ساخت بزرگ ترین شرکت سازنده اسکنر در جهان است، خیلی کار دشواری نیست چرا که همیشه فروش اسکنر های اچ پی در بازار به سرعت انجام گرفته است که قطعا فروش اسکنر 4010 نیز از این قاعده جدا نخواهد بود.