فروش پولشمار hp می تواند سبب راحتی شما در جا به جایی هایتان شود ولی این را بدانید که فروش پولشمار hp قطعا در جایی از کار شما اختلال ایجاد می کند، اگر با حجم های نامتعارف نقدینگی طرف باشید!