فروش LaserJet Pro Printer 1025 به وزن 12 کیلویی و همچنین قابلیت چاپ دورو البته بصورت دستی و با سرعت 16 برگه ای در دقیقه برای چاپ های مشکی و سرعت 4 برگه ای برای چاپ های رنگی می تواند در کوتاه ترین زمان ممکنه صورت گیرد. فروش LaserJet Pro Printer 1025 در حال حاضر به دلیل داشتن وزن و حجم کم از استقبال خوبی برخوردار شده است.

پرینتر لیزر رنگی 1025
پرینتر لیزر رنگی 1025