فروش Paper چاپ می بایست مطابق با تقاضای مشتریان مبنی بر چاپ و نشر فایل ها و اسناد مورد نظرشان باشد. فروش Paper چاپ در سایزهای مختلف امکان پذیر می باشد.