قیمت اسکنر 5000 با توجه به مزایای ویژه ای که این کوچولوی اسکنری از خود نشان می دهد بسیار به صرفه می باشد. قیمت اسکنر 5000 در حال حاضر در رده های مقرون به صرفه ترین قیمت های اسکنر های موجود در بازار می باشد.