قیمت اسکنر hp بنا به مدل و حجم کارایی که برای کاربر انجام می دهد، برآورده می شود. معمولا کسانی که به دنبال تهیه یک اسکنر با کیفیت می گردند خیلی در مورد قیمت اسکنر hp خساست به خرج نمی دهند و بیشتر از اینکه به فکر قیمت اسکنر hp مورد نظرشان باشند به فکر کیفیت دستگاه اسکنر می باشند.