قیمت پرینتر جوهر افشان چند کاره 8600 plus بنا به چند کاره بودن آنها و همچنین امکانات جانبی که برای کاربران به ارمغان می آوردند متنوع است. البته در قیمت پرینتر جوهر افشان چند کاره 8600 plus نیز، برند کمپانی سازنده و تولید کرده آن بسیار حایز اهمیت است! لازم به ذکر است که در حال حاضر قیمت پرینتر جوهر افشان چند کاره 8600 plus از مبالغ بسیار ناچیز شروع شده و به ارقام قابل توجهی می رسد.