قیمت پولشمار اچ پی MAGNER 95 در حال حاضر کاملا منصفانه در نظر گرفته شده هست. قیمت پولشمار ساخت شرکت ها و کمپانی های مختلف، متفاوت می باشد که برای آگاهی از آخرین قیمت پولشمار اچ پی MAGNER 95 می بایست به نمایندگی های معتبر شرکت سازنده دستگاه مورد نظر خود، مراجعه فرمایید.