قیمت پولشمار اچ پی به نسبت توانایی ها و قابلیت هایی که دستگاه ان دارد، مختلف می باشد! قیمت پولشمار اچ پی از مبالغ مقرون به صرفه شروع می شود و به قیمت های قابل توجه می رسد.