قیمت hp scanner 4010 با توجه به مزایای ویژه ای که این کوچولوی اسکنری از خود نشان می دهد بسیار به صرفه می باشد. قیمت hp scanner 4010 در حال حاضر در رده های مقرون به صرفه ترین قیمت های اسکنر های موجود در بازار می باشد.