قیمت hp scanner بنا به مدل و حجم کارایی که برای کاربر انجام می دهد، برآورده می شود. معمولا کسانی که به دنبال تهیه یک اسکنر با کیفیت می گردند خیلی در مورد قیمت hp scanner خساست به خرج نمی دهند و بیشتر از اینکه به فکر قیمت hp scanner مورد نظرشان باشند به فکر کیفیت دستگاه اسکنر می باشند.