قیمت scanner اچ پی بنا به مدل و حجم کارایی که برای کاربر انجام می دهد، برآورده می شود. معمولا کسانی که به دنبال تهیه یک اسکنر با کیفیت می گردند خیلی در مورد قیمت scanner اچ پی خساست به خرج نمی دهند و بیشتر از اینکه به فکر قیمت scanner اچ پی مورد نظرشان باشند به فکر کیفیت دستگاه اسکنر می باشند.