قیمت Shredder اچ پی از مبالغ پایین شروع می شود و به قیمت های قابل توجهی می رسد. از دلایل افزایش و یا کاهش قیمت Shredder اچ پی می توان به تجهیزات و برند ساخت آن اشاره نمود.